<%= BlogTitle %>

شهرستان خاتم

شهرستان خاتم دارای 7931 کیلومتر مربع وسعت است. این شهرستان مشتمل بر دو بخش «مرکزی» و «مروست» و دو شهر هرات (مرکز شهرستان خاتم) و مروست و نیز چهار دهستان: چاهک، فتح‌آباد، هرابرجان و ایثار است که مجموعاً 148آبادی دارای سکنه و 234 آبادی خالی از سکنه وجود دارد.
 خاتم به دلیل وجود منابع آبی فراوان مهمّ‌ترین قطب کشاورزی استان یزد محسوب می‌شود. بخش عمده‌ی این شهرستان زیر پوشش جنگلی قرار دارد.جنگل‌هاي پسته وحشي «باغشادی» و جنگل‌های بادام كوهي «چنار ناز» از جمله پوشش گياهی اين منطقه به شمارمي‌روند.
منطقه این شهرستان به لحاظ موقعیت جغرافی خود و هم جواری با استان های فارس و کرمان از نظر قومی وفرهنگی دارای ویژگی های خاص خود می باشد این مهاجر پذیری و رشد فرهنگهای گوناگون، به گونه ای است که امروز در شهرستان خاتم آمیزه ای از فرهنگ مردم استان کرمان، فارس و یزد مشاهده می شود.
منبع: میراث فرهنگی یزد
Previous Page