<%= BlogTitle %>

غار اشکفت یزدان اردکان

غار شگفت كه در ۴۵ كیلومتری عقدا واقع است. اشكفت در گویش مردم یزد ، به معنای شكاف یا غار است. قطر بزرگ غار از سمت دهانه به سمت انتها از ۶۰ متر به ۴۵ متر كاهش می یابد. سه چكیده یا" استالاگمیت" در وسط غار خود نمایی می كند .یكی از این استالاگمیت ها غول پیكر و حدود ۳متر و ۸۰ سانتیمتر ارتفاع دارد و دو چكیده دیگر ۱متر و ۲۰ سانتیمتر ارتفاع و حدود ۴۰ سانتیمتر قطر دارد. لازم به ذكر است این غار برای كیش زرتشت قابل احترام و تا حدودی مقدس می باشد ، زیرا در قرن نهم هجری به مدت سی سال محل نگهداری مخفی آتش بوده است . امروزه هم علاوه بر راه ورودی دشوار ، هر ساله تعدادی از زرتشتیان هند به این محل می آیند و شبی را در این غار به سر می برند غار شگفت انگیز " نباتی " با آن بلورهای نبات مانند و سفید رنگ ، عروس غارهای استان یزد است كه هنوز صدای چكه های آب را می توان در آن شنید. غار نباتی جزو غارهای فعال شناخته می شود كه در آن غار زایی و رسوب گذاری با سرعتی بسیار كم از گذشته در حال تداوم است. ورودی غار به شكل دایره ای به قطر یك و نیم متر است كه در سالهای اخیر در سمت غربی دهانه اصلی ، ورودی دیگری حفر نموده اند كه ورود را آسانتر نموده است. غار نباتی با سمفونی سكوت رنگها و سنگهایش بی انتها می نماید . آنجا كه می پنداری غار به آخر رسیده است ، صدای قطره ای آب به ما می گوید كه غار هنوز زنده است و دهلیزهایش دارد در دل سنگها نفوذ می كند. انواع غارها در سراسر گیتی پراكنده اند كه هر یك نقدی به تاریخ هستی و انسان دارد . شناخت هر غار دریافت گوشه ای از حیات جهان و جهانیان است و این زیبایی غارها امانتی است به دست نسل معاصر ، تا آیندگان آنرا در اختیار گیرند.
آدرس: یزد، شهرستان اردکان، 45 کیلومتری روستای عقدا
منبع عکس و مطالب: صدا و سیمای مرکز یزد
 
صفحه قبل