کهن ترین و بلندترین بادگیرها در ایران

کهن ترین و بلندترین بادگیرها در ایران

کهن ترین و بلندترین بادگیرها در ایران

یزد با داشتن بافت‌های تاریخی، شهری وسوسه‌انگیز به‌حساب می‌آید. جاذبه‌های تاریخی این شهر ‌از یک‌سو گردشگران را برای حضور در آن وسوسه می‌کند و از سوی دیگر کشوری مانند امارات را به الگوبرداری از بادگیرهایش وامی‌دارد.

🔺بادگیرها در این شهر گرم و خشک کویری عامل خنک‌شدن و تهویه هوای خانه‌ها هستند و اهالی شهر را از صرف انرژی برای تهویه هوا بی‌نیاز کرده‌اند؛ شهری که شهردار آن با دوچرخه در خیاباهان تردد می‌کند و کاملا در دسترس شهروندان است. البته مهدی جمالی‌نژاد پیش از اینکه مسئولیت مدیریت شهری یزد را بپذیرد شهردار اصفهان بود؛ یعنی شهردار سومین کلانشهر ایران. 
امارات متحده ی عربی در صدد تلاش برای ثبت بادگیر برای خودش هست
امارات متحده ی عربی چندی ست که قصد دارد بادگیر را بنام خودش در یونسکو  به ثبت برساند
این درحالیست که کهن ترین و بلندترین بادگیرها در ایران است و بادگیر جزوی از معماری کهن ایرانی ست
صفحه قبل
کانال تلگرام
اینستاگرام
تماس مستقیم