یزد با سمرقند خواهرخوانده شد!

یزد با سمرقند خواهرخوانده شد!

یزد با سمرقند خواهرخوانده شد!

عضو شورای شهر یزد از خواهرخواندگی یزد با سمرقند ازبکستان خبر داد.
صفحه قبل
کانال تلگرام
اینستاگرام
تماس مستقیم