غار شگفت یزدان

غار شگفت یزدان

غار شگفت یزدان

غار شگفت یزدان در نزدیکی روستای هفتهر در کوه بلندی به نام شگفت، در 70 کیلومتری اردکان در استان یزد قرار دارد
این غار از 3 حوضچه تشکیل شده و آب‌هایی که از سقف می‌چکیده در آنها جمع می‌شده است.
صفحه قبل
کانال تلگرام
اینستاگرام
تماس مستقیم