احیای دوباره قنات زارچ

احیای دوباره قنات زارچ

احیای دوباره قنات زارچ

اين ميراث جهاني که تا چند سال پيش در زمره قنات هاي مرده شناخته مي شد و محلي شده بود براي دفع فاضلاب اکنون با همکاري دستگاه هاي ذيربط در حال احياست.
 
صفحه قبل
کانال تلگرام
اینستاگرام
تماس مستقیم